Steelmoon

Level-2

W/we denken erover na om in de toekomst misschien opnieuw de bekende en beruchte "Steel Moon Level 2" fuiven te organiseren. Dit kan enkel na overleg met de uitbaters van de nieuwe locatie, wat enkel maar zal gebeuren nadat we enkele "normale Steel Moon fuiven" georganiseerd hebben.
Een en ander moet ook organisatorisch mogelijk zijn in de nieuwe locatie.

Het zou O/ons in elk geval plezier doen dat D/diegene die interesse hebben in dit Level-2 concept O/ons een mailtje zouden willen sturen naar O/ons bekend mail adres (klik hier)

De Level-2 is een apart concept, dat met veel inzet georganiseerd wordt. De intentie is dit evenement  maximaal twee maal per jaar te organiseren. Maar veel, zoniet alles hangt af van het aantal inschrijvingen. M/men dient met een minimum en maximum aantal K/koppels zijn om de Level-2 fuif een succes te maken.

Speciaal aan de Level-2 fuiven is dat M/men een K/koppel moet zijn en dat M/men verplicht is om deel te nemen! M/men kan dus niet zomaar even komen kijken. Hierdoor wordt al voor een groot gedeelte de speciale sfeer gecreëerd, eigen aan de Level-2.
De regels, waaraan alle D/deelnemers verbonden zijn, worden vooraf hier gepubliceerd. Maar eerst dan kan M/men inschrijven voor de Level-2. M/men verklaart dus door Z/zich in te schrijven dat M/men de regels kent en Z/zich eraan zal houden.
De leiding van zo een Level-2 evenement ligt bij een Dungeon Master en/of Dungeon Mistress, Die nakijkt of I/iedereen de regels opvolgt. Bij een overtreding door een onderdanige zal deze een bestraffing krijgen, welke uiteraard bepaald wordt door de eigen Dominant. Een Dominant kan bij de DM geroepen worden indien Deze Zich niet aan een regel houdt. Deze regels beginnen te tellen vanaf het eerste moment dat M/men de ruimte betreedt! Vanaf dan is M/men dus onderhavig aan sancties bij het overtreden van een regel.
 
Het speciale aan een Level-2 fuif, dat deze evenementen zo uitermate speciaal maakt en waardoor reeds een selectie gemaakt wordt vermits niet I/iedereen hieraan toe is, is dat elke onderdanige zich nederig en onderdanig moet gedragen tegenover elke Dominant!
men is wel enkel gehoorzaamheid verschuldigd aan de eigen Dominant. Enkel Deze kan beslissen tot een sanctie voor zijn onderdanige. BDSM-gerichte en seksuele bevelen mogen enkel en alleen door de eigen Dominant gegeven worden.
 
Door deze inzet, doordat I/iedereen de regels moet volgen en doordat I/iedereen meedoet verkrijgt met een ambiance die uniek is en enkel gekend is bij de Level-2.

Voor D/diegene die interese hebben in de Level-2 fuiven of er meer willen over weten, kan M/men op deze link klikken om de regels te lezen van de laatst georganiseerde Level-2 fuif.
 
Gezien de nieuwe formule ‘Old School’ zullen Level-2 fuiven ook in deze Old School setting gehouden worden.