Level 2 fuif

Steel Moon organiseert opnieuw de bekende en beruchte “Steel Moon Level 2” party, ook in Buddha Club. Er is nu nog geen datum vastgelegd maar voorbereidingen zijn aan de gang. We zullen U/u via deze weg ervan op de hoogte houden.

Het zou O/ons in elk geval plezier doen dat D/diegene die interesse hebben in dit Level-2 concept O/ons een mailtje zouden willen sturen naar O/ons bekend mail adres (klik hier)

De Level-2 is een apart concept, dat met veel inzet georganiseerd wordt. Veel, zoniet alles hangt af van het aantal inschrijvingen. M/men dient met een minimum  aantal K/koppels zijn om de Level-2 fuif een succes te maken. De vooropgestelde datum is dus onder voorbehoud van voldoende aantal aanmeldingen. De Level-2 commissie evalueert vooraf het aantal aanmeldingen en er wordt dan besloten of de Level-2 fuif effectief zal doorgaan.
In principe opteren we voor een ‘gemengde’ Level-2 party, dus zowel Meesters met slavinnen als Meesteressen met slaven. We zullen wel ervoor zorgen dat de verhouding M/V wel evenredig is. Als er vele aanmeldingen zijn, kan er een Level-2 party enkel met Meesters en slavinnen georganiseerd worden en apart een Level-2 party met Meesteressen en slaven.
Uiteraard wordt I/iedereen D/die aangemeld is van alles op de hoogte gehouden.

Speciaal aan de Level-2 fuiven is dat M/men een K/koppel moet zijn en dat M/men verplicht is om deel te nemen!
M/men kan dus niet zomaar even komen kijken. Hierdoor wordt al voor een groot gedeelte de speciale sfeer gecreëerd, eigen aan de Level-2.

Omdat de deelnemende K/koppels E/elkaar niet kennen voordat de Level-2 begint is het, gezien dit concept, noodzakelijk dat er regels zijn die I/iedereen moet kennen en opvolgen. Een document met deze regels dient dan ook ondertekend te worden voor akkoord.
Deze regels, waaraan alle D/deelnemers verbonden zijn, worden vooraf gepubliceerd. Men kan een kopie van dit Word document downloaden door op deze link te klikken. Voorlopig staan hier de regels van de laatste Level-2 fuif. De nieuwe regels zullen voor een groot deel hetzelfde zijn, maar enkele nieuwigheden en nuances maken het nog spannender. M/men kan Z/zich maar eerst inschrijven voor de Level-2 als M/men verklaart dat M/men de regels kent en Z/zich eraan zal houden!
De leiding van zo een Level-2 evenement ligt bij een Dungeon Master en/of Dungeon Mistress, Die nakijkt of I/iedereen de regels opvolgt. Bij een overtreding door een onderdanige zal deze een bestraffing krijgen, welke uiteraard bepaald wordt door de eigen Dominant. Een Dominant kan bij de DM geroepen worden indien Deze Zich niet aan een regel houdt. Deze regels beginnen te tellen vanaf het eerste moment dat M/men de ruimte betreedt! Vanaf dan is M/men dus onderhavig aan sancties bij het overtreden van een regel.

Het speciale aan een Level-2 fuif, wat deze evenementen zo uitermate speciaal maakt, is dat elke onderdanige zich nederig en onderdanig moet gedragen tegenover elke Dominant! men is wel enkel gehoorzaamheid verschuldigd aan de eigen Dominant. Enkel Deze kan beslissen tot een sanctie voor zijn onderdanige. BDSM-gerichte en seksuele bevelen mogen enkel en alleen door de eigen Dominant gegeven worden.

klik op foto om regels te downloaden

Door deze inzet, doordat I/iedereen de regels moet volgen en doordat I/iedereen meedoet verkrijgt met een ambiance die uniek is en enkel gekend is bij de Level-2.

Prijs voor deelname bedraagt € 50,- per K/koppel. Drank en snacks zijn hierbij inbegrepen.

Deze Level-2 fuiven zullen ook in de Old School setting gehouden worden. Dresscode is dus ook hier erg belangrijk.